osk lider poznań

OSK Lider – Szkoła Jazdy Poznań

OSK Lider – Szkoła Jazdy Poznań organizuje wykłady w każdy wtorek i każdy czwartek w godz. 17.00 – 19.15 w Szkole Muzycznej ul. Solna 12. Podczas wykładów prezentujemy naszym kursantom praktyczne zasady pokonywania skrzyżowań z wykorzystaniem właściwej techniki jazdy oraz precyzyjnie wyjaśniamy zasady pierwszeństwa przejazdu.

Na naszych wykładach dokładnie wyjaśniamy zasady ruchu drogowego,  opisujemy znaczenie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, przeprowadzamy symulacje poszczególnych manewrów wykonywanych w ruchu drogowym i wskazujemy jakich błędów należy się wystrzegać.

Prowadzimy szkolenie z udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych przez uprawnionego ratownika medycznego, który posiada znakomite przygotowanie teoretyczne i praktyczne.

OSK Lider Poznań zapewnia należyte przygotowanie teoretyczne zgodne z programem szkolenia kandydatów na kierowców.

Lider - Prawo Jazdy kat B

Kurs na prawo jazdy kat. B

Kurs na prawo jazdy kat. B może rozpocząć osoba, która ukończyła 17 lat i 9 miesięcy. W przypadku osoby niepełnoletniej powinna uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów. Przed rozpoczęciem kursu należy uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem od lekarza uprawnionego do badań kandydatów na kierowców oraz otrzymać PKK z Wydziału Komunikacji.

Po zakończonym kursie należy zapisać się na egzamin państwowy w WORD Poznań ul. Wilczak 53 tel. 61 829 01 80. Przy zapisie na egzamin potrzebujesz następujące dokumenty:

 • profil kandydata na kierowcę (PKK)
 • dowód opłaty za egzamin 170 zł
 • dowód osobisty lub paszport
Istnieje również możliwość zapisania się na egzamin w WORD przez internet.

Po zdanym egzaminie swoje prawo jazdy odbierzesz:

 • mieszkańcy miasta Poznań – Wydział Komunikacji ul. Gronowa 22a tel. 61 878 40 43
 • mieszkańcy powiatu Poznań – Starostwo Powiatowe ul. Jackowskiego 18 tel. 61 841 06 09
 • mieszkańcy innych miast i powiatów odpowiednio wg miejsca zameldowania
prawo jady poznań

Nauka jazdy w praktyce

Pojazd “nauka jazdy” oznacza się tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą “L” umieszczoną na pojeździe. W warunkach niedostatecznej widoczności tablica umieszczona na pojeździe powinna być oświetlona. Podczas kierowania pojazdem “nauka jazdy” przez osobę inną niż osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem tablica powinna być zasłonięta lub złożona.

Kierujący pojazdem, przejeżdżając obok pojazdu “nauka jazdy” lub jadąc za nim jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Kierującym może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z warunków:

 • posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem
 • odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem instruktora
 • zdaje egzamin państwowy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem egzaminatora

Ustawa – Prawo o ruchu drogowym.

Błędy:

 • brak oświetlenia tablicy “L” umieszczonej na pojeździe w warunkach niedostatecznej widoczności
 • nie zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejeżdżania obok pojazdu “nauka jazdy” lub jadąc za nim
 • nie złożenie lub nie zasłonięcie tablicy “L” gdy tym pojazdem porusza się osoba inna niż osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem
 • złożenie lub zasłonięcie tablicy “L” gdy tym pojazdem odbywa szkolenie osoba posiadająca wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem lecz nie posiadająca wymaganych umiejętności do kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Poznań

WORD zmienia godziny pracy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego poinformował na swojej stronie internetowej, że od 1 stycznia będzie czynny w innych godzinach niż dotychczas. W celu otrzymania informacji, czy sprawdzenia innych interesujących nas rzeczy powinniśmy się udać w poniedziałek i wtorek od 7:00 do 19:30, od środy do piątku od 7:00 do 15:30, a w soboty od 7:00 do 14:30. Egzaminy będą się odbywać w poniedziałek i wtorek od 7:00 do 20:00, a od środy do piątku od 7:00 do 15:00.

Promocje OSK LIDER Szkoła Jazdy Poznań

Promocje

Promocje kursów na prawo jazdy kat B w Ośrodku Szkolenia Kierowców LIDER w Poznaniu. Promujemy uczniów i studentów na kursie stacjonarnym a szczególnie uczniów V LO oraz osoby pracujące, które dokonają opłaty jednorazowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu :

 • Promocja kursu e-learning przy jednorazowej wpłacie opłata najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu, cena – zł.
 • Promocja kursu podstawowego przy jednorazowej wpłacie – opłata najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu, cena – zł.
 • Promocja kursu podstawowego dla uczniów i studentów – uczniowie i studenci z ważną legitymacją szkolną lub studencką, cena – zł oraz raty.
 • Promocja kursu podstawowego dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego – uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego z ważną legitymacją szkolną, cena – zł oraz raty.
 • Raty – pierwsza wpłata – zł przy zapisie na kurs, druga rata – zł do zakończenia wykładów, następne raty do zakończenia całego kursu.
 • Egzamin wewnętrzny – nie pobieramy opłat za egzamin wewnętrzny.
Nowy taryfikator

Nowy taryfikator mandatów

Nowy taryfikator mandatów jest związany z nowelizacją Ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Zwiększyła ona limity prędkości na autostradach do 140 km/h i na dwujezdniowych drogach ekspresowych do 120 km/h. Zgodnie z rozporządzeniem jeśli kierowca przekroczy prędkość do 10 km/h zostanie ukarany mandatem w wysokości do 50 zł (i według przyjętego wcześniej rozporządzenia – jednym punktem karnym), co w praktyce oznacza, że możemy dostać mandat i punkty za przekroczenie prędkości już o 1 km/h.

Za przekroczenie prędkości o 11-20 km/h ma dostać mandat w wysokości od 50 do 100 zł (2 punkty karne), o 21-30 km/h od 100 do 200 zł (4 punkty karne), o 31-40 km/h – od 200 do 300 zł mandatu (6 punktów karnych), o 41-50 km/h – od 300 do 400 zł mandatu (8 punktów karnych) i o 51 km/h i więcej – od 400 do 500 zł mandatu (10 punktów karnych).

Nowy taryfikator zwiększa wysokość mandatów za łamanie przepisów związanych z przewozem ludzi. To odpowiedź na wydarzenie z 12 października 2010 r., kiedy w tragicznym wypadku w Nowym Mieście nad Pilicą zginęło 18 osób, jadących przepełnionym i nieprzystosowanym do przewozu takiej liczby ludzi volkswagenem transporterem. Samochód we mgle zderzył się z ciężarowym Volvo.

Za przewóz większej liczby osób niż określona w dowodzie rejestracyjnym lub pojazdem nieprzystosowanym czy nieprzeznaczonym do tego celu, grozić będzie od 100 zł mandatu. Nie została określona przy tym górna granica, co oznacza, że policjant może nałożyć też najwyższy mandat – 500 zł (w starszym taryfikatorze w tym przypadku stosowano widełki od 100 do 300 zł). Założono równocześnie, że najwyższa kara stosowana ma być przy przekroczeniu dozwolonej liczby przewożonych osób o pięć lub więcej.

Nowe samochody OSK Lider

Nowe samochody

Szkoła Nauki Jazdy Lider z Poznania pozyskała dwa nowe, najwyższej klasy bezpieczeństwa i komfortu samochody marki Renault. Najwyższy poziom edukacji naszych kursantów jest zawsze priorytetem naszej szkoły, dlatego zawsze możecie liczyć, że nasze pojazdy nie tylko będą spełniały normy WORD, ale będą wykraczać poza nie. Jeśli nadal nie jesteś przekonany skontaktuj się z naszą szkołą i zapisz się na jazdy. Gwarantujemy, że nie będziesz żałował.

Nowa strona internetowa Lidera

Nowa strona internetowa

Miło nam oznajmić, że nasza Szkoła Jazdy może zaprezentować Państwu nową stronę internetową. Wierzymy, że będzie ona źródłem informacji oraz inspiracji do zrobienia własnego Prawa Jazdy. Dołożymy wszelkich starań, aby strona ta była prowadzona rzetelnie i z pasją, taką samą jak nasi instruktorzy uczą kursantów.