Prawo jazdy kat. B również na motocykl

Prawo Jazdy na motocyklDnia 24 sierpnia 2014 roku weszła w życie zmiana ustawy o kierujących pojazdami i jeśli chcesz prowadzić motocykl nie musisz już robić kursu na prawo jazdy kat. A. Jeżeli posiadasz prawo jazdy kat. B od co najmniej trzech lat możesz kierować motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 ccm i mocy nieprzekraczającej 11 kW oraz bez względu na rodzaj skrzyni biegów automatycznej czy manualnej.

Od dnia 22.12.2018 roku kategoria B prawa jazdy uprawnia również do kierowania motocyklem trójkołowym na terytorium naszego kraju. Z tej możliwości skorzystają osoby posiadające prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

W gąszczu dużej ilości przepisów należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaje pojazdów jakimi możemy poruszać się po drogach żeby nie popaść w konflikt z prawem. Zachęcamy więc do zapoznania się z tymi przepisami życząc przyjemnej lektury. I tak, według Ustawy – Prawo o Ruchu Drogowym oraz Ustawy o Kierujących Pojazdami prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania następującymi rodzajami pojazdów:

1.  Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu i motocykla. 

 • pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h z wyjątkiem ciągnika rolniczego.
 • pojazd silnikowy to pojazd wyposażony w silnik z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego.
 • autobus to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
 • motocykl to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 ccm, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy, określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.
 • ciągnik rolniczy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości nie mniejszej niż 6 km/h, skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych, ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep lub do prac ziemnych.
 • pojazd szynowy czyli tramwaj to pojazd przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy zasilany energią
  elektryczną, poruszający się po szynach na drogach publicznych.
 • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej.
 • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 ccm, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat.
 • pojazd wolnobieżny to pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h z wyłączeniem ciągnika rolniczego.
2.  Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w punkcie 1 oraz z przyczepy lekkiej.
 • zespół pojazdów to pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość ale nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania.
 • przyczepa lekka to pojazd bez silnika przystosowany do łączenia go z innymi pojazdami, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg.
3.  Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w punkcie 1 oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg.
 • dopuszczalna masa całkowita to największa dopuszczona właściwymi warunkami technicznymi masa pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze.
4.  Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM czyli motorowerem i czterokołowcem lekkim. 
 • motorower to pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 ccm lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
 • czterokołowiec lekki to pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
 • samochód osobowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu.
 • samochód ciężarowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków, określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą.