Zdawalność kat B w WORD Poznań

Prawo Jazdy PoznańWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu publikuje na swojej stronie średnią zdawalność na prawo jazdy kat B z podziałem na część teoretyczną i część praktyczną. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Poznania również publikuje zdawalność poznańskich ośrodków szkolenia kierowców na egzaminie na prawo jazdy kat B z podziałem na część teoretyczną i część praktyczną oraz z podziałem na poszczególne lata czyli z 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 roku. Warto zwrócić uwagę, że do 2017 roku zdawalność OSK przedstawiano jako procent przeprowadzonych egzaminów natomiast od 2018 roku jako procent osób zdających. Wyniki zdawalności OSK LIDER na tle wyników WORD Poznań przedstawiają się następująco:

Zdawalność prawo jazdy kat. B za 2013 rok

WORD Poznań                                                                                      OSK LIDER Poznań

35,14 % na 43 239 egzaminów teoretycznych                                       44,89 % na 274 egzaminy teoretyczne

30,37 % na 51 461 egzaminów praktycznych                                         36,93 % na 398 egzaminy praktyczne


Zdawalność prawo jazdy kat. B za 2014 rok

WORD Poznań                                                                                       OSK LIDER Poznań

39,16 % na 41 284 egzaminów teoretycznych                                        46,29 % na 337 egzaminy teoretyczne

30,54 % na 41 536 egzaminów praktycznych                                         30,33 % na 399 egzaminy praktyczne

 

Zdawalność prawo jazdy kat. B za 2015 rok

WORD Poznań                                                                                       OSK LIDER Poznań

43,93 % na 47 450 egzaminów teoretycznych                                       48,30 % na 501 egzaminy teoretyczne

30,50 % na 52 442 egzaminów praktycznych                                        32,98 % na 570 egzaminy praktyczne

 

Zdawalność prawo jazdy kat. B za 2016 rok

WORD Poznań                                                                                      OSK LIDER Poznań

52,71 % na 35 632 egzaminów teoretycznych                                        57,63 % na 380 egzaminy teoretyczne

29,22 % na 54 496 egzaminów praktycznych                                        29,22 % na 688 egzaminy praktyczne

 

                                                                   Zdawalność prawo jazdy kat. B za 2017 rok

WORD Poznań                                                                                       OSK LIDER Poznań

52,89 % na 31 853 egzaminów teoretycznych                                        60,17 % na 349 egzaminów teoretycznych

30,43 % na 49 193 egzaminów praktycznych                                         33,07 % na 632 egzaminów praktycznych

 

    Zdawalność prawo jazdy kat. B za 2018 rok

WORD Poznań                                                                                       OSK LIDER Poznań

55,77 % na 31 693 egzaminów teoretycznych                                         71,56 % na 225 osób zdających

32,14 % na 49 215 egzaminów praktycznych                                          35,75 % na 207 osób zdających

 

Zdawalność prawo jazdy kat. B za 2019 rok

WORD Poznań                                                                                       OSK LIDER Poznań

57,48 % na 27 881 egzaminów teoretycznych                                         71,34 % na 164 osób zdających

32,50 % na 43 671 egzaminów praktycznych                                          39,77 % na 171 osób zdających

Zestawienie na podstawie publikacji zdawalności egzaminów na prawo jazdy kat B w WORD Poznań oraz na podstawie publikacji przez Wydział Komunikacji Poznań zdawalności egzaminów na prawo jazdy kat B ze wszystkich ośrodków szkolenia kierowców z terenu miasta Poznania.