Zdawalność kat B w WORD Poznań

Prawo Jazdy PoznańWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu publikuje na swojej stronie średnią zdawalność na prawo jazdy kat B z podziałem na część teoretyczną i część praktyczną. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Poznania również publikuje zdawalność poznańskich ośrodków szkolenia kierowców na egzaminie na prawo jazdy kat B z podziałem na część teoretyczną i część praktyczną oraz z podziałem na poszczególne lata czyli z 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 roku. Wyniki zdawalności OSK LIDER na tle wyników WORD Poznań przedstawiają się następująco:

Zdawalność prawo jazdy kat. B za 2013 rok

WORD Poznań                                                                                      OSK LIDER Poznań

35,14 % na 43 239 egzaminów teoretycznych                                       44,89 % na 274 egzaminy teoretyczne

30,37 % na 51 461 egzaminów praktycznych                                         36,93 % na 398 egzaminy praktyczne


Zdawalność prawo jazdy kat. B za 2014 rok

WORD Poznań                                                                                       OSK LIDER Poznań

39,16 % na 41 284 egzaminów teoretycznych                                        46,29 % na 337 egzaminy teoretyczne

30,54 % na 41 536 egzaminów praktycznych                                         30,33 % na 399 egzaminy praktyczne

 

Zdawalność prawo jazdy kat. B za 2015 rok

WORD Poznań                                                                                       OSK LIDER Poznań

43,93 % na 47 450 egzaminów teoretycznych                                       48,30 % na 501 egzaminy teoretyczne

30,50 % na 52 442 egzaminów praktycznych                                        32,98 % na 570 egzaminy praktyczne

 

Zdawalność prawo jazdy kat. B za 2016 rok

WORD Poznań                                                                                      OSK LIDER Poznań

52,71 % na 35 632 egzaminów teoretycznych                                        57,63 % na 380 egzaminy teoretyczne

29,22 % na 54 496 egzaminów praktycznych                                        29,22 % na 688 egzaminy praktyczne

 

                                                                   Zdawalność prawo jazdy kat. B za 2017 rok

WORD Poznań                                                                                       OSK LIDER Poznań

52,89 % na 31 853 egzaminów teoretycznych                                        60,17 % na 349 egzaminów teoretycznych

30,43 % na 49 193 egzaminów praktycznych                                         33,07 % na 632 egzaminów praktycznych

 

Zestawienie na podstawie publikacji zdawalności egzaminów na prawo jazdy kat B w WORD Poznań oraz na podstawie publikacji przez Wydział Komunikacji Poznań zdawalności egzaminów na prawo jazdy kat B ze wszystkich ośrodków szkolenia kierowców z terenu miasta Poznania.