Informacje o kursie prawa jazdy kat. B

Zapisy na kurs prawa jazdy kat B

 • 24.09.2020 r. o godz. 17.00 OSK LIDER rozpoczyna nowy kurs na prawo jazdy kat B. w Szkoła Muzyczna, sala 101, ul. Solna 12.
 • Zapisu na kurs prosimy dokonać poprzez nasz formularz “Zapisy online” umieszczony na górze naszej witryny.
 • Zapisy na kurs przyjmujemy najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu wraz z Profilem Kandydata na Kierowcę – PKK.
Badania lekarskie kierowców
 • Terminy badań lekarskich w Szkole Muzycznej ul. Solna 12:
  22.09.2020 r. w godz. 17.00 – 19.00
 • Badania lekarskie na prawo jazdy wykonuje lekarz uprawniony do badań lekarskich kierowców.
 • Na badania lekarskie zapraszamy bez wcześniejszych zapisów.
 • Osoby, które posiadają wadę wzroku prosimy o przygotowanie się do badania okulistycznego z korekcją i bez.
 • Koszt badań lekarskich wynosi 200 zł, (cena urzędowa wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich kierowców).
 • Szybki kontakt z naszym lekarzem w celu osobistego umówienia się na badania lekarskie:
 • dr Elżbieta Stajnmec-Sobczak tel. 601 839 407.
 • Badania lekarskie można również wykonać poza naszym ośrodkiem szkolenia kierowców przez lekarza uprawnionego do badań lekarskich kierowców.
Osoby niepełnoletnie
 • Kurs na prawo jazdy kat B może rozpocząć osoba, która ma ukończone 17 lat i 9 miesięcy (wcześniej urząd nie wyda numeru PKK).
 • Osoba niepełnoletnia powinna uzyskać pisemną zgodę jednego z rodziców (druk do pobrania poniżej lub w Wydziale Komunikacji).
Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)
 • Przed zapisem na kurs prawa jazdy kat B należy uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu prosimy o dostarczenie do nas Profilu Kandydata na Kierowcę.
 • W celu uzyskania PKK istnieje konieczność posiadania dokumentu tożsamości (dowód osobisty,  ważny paszport, osoba niepełnoletnia alternatywnie legitymacja szkolna) oraz jedno zdjęcie i orzeczenie lekarskie a także zgoda rodziców dla osób niepełnoletnich.
 • W przypadku braku dowodu osobistego lub braku paszportu złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego uprawnia do uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę.
 • Cudzoziemiec w celu uzyskania PKK dadatkowo musi posiadać kartę pobytu stałego lub czasowego.
 • Profil uzyskujemy we właściwym wg miejsca zameldowania Wydziale Komunikacji lub Starostwie Powiatowym po wypełnieniu wniosku (druk do pobrania poniżej lub w Wydziale Komunikacji).
 • Osoby nie zameldowane na terenie Poznania lub Powiatu Poznańskiego mogą również uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę w poznańskim Wydziale Komunikacji po przedłożeniu oświadczenia, że zamieszkują w Poznaniu pod określonym adresem.
 • W związku z sytuacją epidemiologiczną Wydział Komunikacji w Poznaniu na ul. Gronowej przyjmuje interesantów po wcześniejszym zapisie przez internet.

Miejsca gdzie uzyskasz Profil Kandydata na Kierowcę w Poznaniu

 • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pokój 113, I piętro
 • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter
 • ul. 28 czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi, parter
 • ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, parter, pokój 23 (dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego)

Informacje na temat uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę udzielają:
Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Poznania 61 646 33 44.
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu 61 841 05 00.

Szkolenie
 • Szkolenie teoretyczne to 30 godz. wykładów po 45 min. prowadzone na dziesięciu wykładach po 3 godz.
 • Wykłady odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 17.00 – 19.15 w Szkoła Muzyczna ul. Solna 12.
 • W ramach wykładów szkolenie i ćwiczenia w zakresie zasad udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych prowadzone przez uprawnionego ratownika medycznego.
 • Szkolenie praktyczne to 30 godz. jazd po 60 min. przeprowadzane na piętnastu jazdach po 2 godz. i odbywa się po zakończonym szkoleniu teoretycznym.
 • Szkolenie praktyczne przeprowadzamy od godz. 7.00 do godz. 22.00 w tym również w weekendy.
 • Egzamin wewnętrzny odbywa się po zakończonym szkoleniu teoretycznym oraz po zakończonym szkoleniu praktycznym.
 • Kurs na prawo jazdy kat. B trwa ok. dwa i pół miesiąca a czas trwania kursu zależy od dyspozycji osoby szkolonej.

Prowadzimy również inne następujące kursy

 • Kurs e-learning – wykłady w domu przy komputerze, zajęcia z ratownikiem medycznym oraz 30 godzin jazd, który można rozpocząć w dowolnym terminie.
 • Kurs eksternistyczny – zdana teoria w WORD, zajęcia z ratownikiem medycznym oraz 30 godzin jazd, który można rozpocząć w dowolnym terminie.
 • Kurs e-learning w języku angielskim
 • Kurs e-learning w języku niemieckim.
 • Jazdy doszkalające – po kursie, przed egzaminem praktycznym w pakietach po 2 godziny (120 min).
Pomoce edukacyjne
 • Każdy uczestnik w cenie kursu otrzymuje podręcznik kierowcy oraz płytę CD z nowymi testami na egzamin.
 • Dostęp do platformy edukacyjnej w przypadku kursu przy pomocy e-learningu.
 • Dla kursu eksternistycznego opcjonalnie materiały edukacyjne przed egzaminem teoretycznym w WORD – podręcznik oraz płyta CD z nowymi testami na egzamin .
Płatność w ratach
 • Pierwsza wpłata 500 zł przy zapisie na kurs.
 • Druga wpłata 500 zł do zakończenia wykładów.
 • Następne raty po 400 zł do 5-tej, do 10-tej oraz ostatnia 350 zł do 15-tej godz. szkolenia praktycznego.
 • Wpłat można dokonywać gotówką, przelewem nr konta 24 2490 0005 0000 4004 6232 7605 oraz BLIK-iem przelewem na telefon 607 736 479
 • Tytuł przelewu – Imię  i Nazwisko kurs prawa jazdy albo jazdy doszkalające w OSK LIDER.
Pliki do pobrania