Kodeks drogowy

Kodeks DrogowyW związku z wprowadzeniem nowych zasad przeprowadzania egzaminów teoretycznych w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na terenie całego kraju, zachęcamy naszych kursantów do zapoznania się z przepisami ruchu drogowego. Przestudiowanie ich z całą pewnością poszerzy wiedzę na temat bezpiecznych zasad poruszania się po drogach i ułatwi przygotowanie się do egzaminu na prawo jazdy. Cenną lekturą omawiającą wszystkie niezbędne zagadnienia dotyczące przepisów ruchu drogowego jest interesująca pozycja “Mały kodeks drogowy z objaśnieniami” Zbigniewa Drexlera.

 

Tekstami źródłowymi są poniżej wymienione akty prawne, które można odszukać na stronach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dziale Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP.

  • Ustawa – Prawo o ruchu drogowym
Jest najważniejszym aktem prawnym, który reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasady kontroli ruchu drogowego. Ustawa określa między innymi podstawowe pojęcia i definicje używane w ruchu drogowym, zasady włączania się do ruchu, dopuszczalne prędkości panujące na drogach, zasady zmiany kierunku jazdy i pasa ruchu oraz zasady przecinania się kierunków ruchu.
  • Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
Określające znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania. Rozporządzenie wyszczególnia znaki pionowe (ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, itp) w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych, znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi, sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory, sygnały dawane przez osoby do tego uprawnione oraz sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze.
  • Ustawa o kierujących pojazdami

Określająca osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu, wymagania w stosunku do osób uprawnionych do kierowania pojazdami, zasady uzyskiwania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami oraz zatrzymywania dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami.