Nowe zasady zapisów na kurs prawa jazdy od 19.01.2013

zapisy na kurs prawa jazdy

W związku z wprowadzeniem w życie nowej ustawy o kierujących pojazdami informujemy, że od dnia 19 stycznia 2013 roku w Ośrodkach Szkolenia Kierowców uległy zmianie zasady zapisów na kurs prawa jazdy kat B. Osoba, która zamierza przystąpić do kursu na prawo jazdy kat B powinna wykonać niżej opisane czynności. Nie wykonanie ich skutkuje brakiem możliwości zapisania się na kurs prawa jazdy w żadnym OSK na terenie całego kraju. Przedstawiamy wszystkie czynności poniżej a w pierwszej kolejności należy:

 

Uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę

 • należy posiadać ważny dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport a w przypadku osoby niepełnoletniej alternatywnie legitymacja szkolna.
 • w przypadku braku dowodu osobistego lub braku paszportu należy w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania ul. Libelta 16/20 złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego i z zaświadczeniem stwierdzającym złożenie tego wniosku można udać się do Wydziału Komunikacji po Profil Kandydata na Kierowcę
 • wykonać badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem przez lekarza uprawnionego do badań kierowców oraz otrzymać dokument orzeczenia lekarskiego
 • wykonać jedną wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem
 • posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej
 • zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, tel. 61 646 33 44.
 1. ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pokój 113, I piętro
 2. ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter
 3. ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi, parter
 • złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy, dostępny w Wydziale Komunikacji lub do pobrania w górnej zakładce (Prawo jazdy kat. B)
 • uzyskać indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zapisania się na termin egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
 • z odebranym profilem zgłosić się do Ośrodka Szkolenia Kierowców na kurs prawa jazdy

Profil Kandydata na Kierowcę w Poznaniu

Dla mieszkańców Miasta Poznania (zameldowanych w Poznaniu, zameldowanych na pobyt czasowy lub zamieszkujących w Poznaniu na podstawie oświadczenia) właściwym organem wydającym Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, tel. 61 646 33 44.

Profil Kandydata na Kierowcę w Powiecie Poznańskim

Dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego (zameldowanych na terenie Powiatu Poznańskiego) czyli gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz i Tarnowo Podgórne właściwym organem wydającym Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami, parter, sala operacyjna, stanowisko nr 13, tel. 61 841 06 03, 61 841 06 00, 61 841 06 09.

Profil Kandydata na Kierowcę w innych miastach

Dla mieszkańców pozostałych miast i powiatów (nie zameldowanych w Poznaniu i nie zameldowanych na terenie Powiatu Poznańskiego), którzy chcą odbyć kurs na prawo jazdy kat B w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców, właściwym organem wydającym Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), są odpowiednie wg miejsca zameldowania wydziały komunikacji urzędów miast lub starostwa powiatowe.

Osoby nie zameldowane na terenie miasta Poznania lub Powiatu Poznańskiego Profil Kandydata na Kierowcę mogą również uzyskać w poznańskim Wydziale Komunikacji po złożenie oświadczenia, że zamieszkują w Poznaniu pod określonym adresem.