Sygnalizowanie na rondzie

sygnalizowanie na rondzieKierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru. Ze względu na bardzo różne formy geometryczne skrzyżowań o ruchu okrężnym sposób sygnalizowania przy przejeżdżaniu przez nie powinien być dostosowany do istniejących warunków.
Jeżeli rondo nie ma dużej wyspy centralnej lub wloty na nie mają dwie jezdnie oddzielone szerokim pasem zieleni, co powoduje, że przejazd na wprost odbywa się po stycznej (lub prawie stycznej) do wyspy, to sygnalizuje się tak, jak na zwykłym skrzyżowaniu. Po wjechaniu na takie rondo i skręceniu w lewo pojazd znajduje się już w ciągu drogi poprzecznej i kontynuuje jazdę praktycznie na wprost już bez jakiegokolwiek sygnalizowania. Przy przejeżdżaniu przez tzw ronda klasyczne o dużych wyspach centralnych, wymagających przy wjeżdżaniu wyraźnego skręcania w prawo, następnie w lewo (zgodnie z przebiegiem jezdni) i ponownie w prawo przed opuszczeniem skrzyżowania sygnalizowanie musi być dostosowane do sposobu jazdy.
Uwzględniając dotychczas omówione zasady:
  • skręcając w prawo w najbliższy wylot ze skrzyżowania – włączyć przed wjazdem na rondo prawy kierunkowskaz i wyłączyć go niezwłocznie po znalezieniu się na tym wylocie,
  • jadąc prosto – nie włączać żadnego kierunkowskazu przy wjeżdżaniu na rondo, natomiast włączyć prawy kierunkowskaz przed skręceniem w prawo w celu opuszczenia skrzyżowania, włączenie to powinno nastąpić w chwili mijania wylotu poprzedzającego ten, w który się skręca,
  • skręcając w lewo – włączyć lewy kierunkowskaz przed wjazdem na rondo i przełączyć go na prawy bądź przed zmianą pasa ruchu na jezdni ronda, bądź przed skręceniem w prawo – w sposób analogiczny do wyżej opisanego przy jeździe na wprost.

Zbigniew Drexler – Mały kodeks drogowy z objaśnieniami

Błędy kierujących związane z sygnalizowaniem na skrzyżowaniach:

  • nie włączenie kierunkowskazu podczas opuszczania ronda klasycznego
  • nie włączenie kierunkowskazu gdy droga, w którą wykonywany jest skręt posiada pierwszeństwo
  • nie włączenie kierunkowskazu przy skręcie na skrzyżowaniu gdy występuje znak nakaz skrętu