Profil Kandydata na Kierowcę

osk-lider-photo002Profil Kandydata na Kierowcę od dnia 19 stycznia 2013 roku jest niezbędnym elementem w procedurze zapisu na kurs prawa jazdy kat B. Profil ten można uzyskać bezpłatnie, na miejscu oraz od ręki we właściwym wg miejsca zameldowania lub miejsca zamieszkania Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwie Powiatowym. Osoby spoza Poznania oraz zameldowane poza Poznaniem mogą również uzyskać PKK w Poznaniu na podstawie oświadczenie o zamieszkaniu w Poznaniu.  W celu uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę należy posiadać:

  • pozytywny wynik orzeczenia lekarskiego wykonany przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
  • ważny dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, osoba niepełnoletnia alternatywnie legitymacja szkolna) względnie potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego wydane przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta
  • jedno kolorowe zdjęcie
  • wniosek o wydanie prawa jazdy
  • pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej

Osoby zamieszkujące oraz posiadające zameldowanie w mieście Poznań Profil Kandydata na Kierowcę uzyskują w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych:

  1. ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pokój 113, I piętro
  2. ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter
  3. ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi, parter

Natomiast osoby zameldowane na terenie Powiatu Poznańskiego Profil Kandydata na Kierowcę uzyskują w Starostwie Powiatowym ul. Jackowskiego 18. Osoby nie zameldowane w Poznaniu lub w Powiecie Poznańskim mogą również uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę w poznańskim Wydziale Spraw Komunikacyjnych po przedłożeniu oświadczenia, że zamieszkują w Poznaniu pod określonym adresem.