Nowy taryfikator

Nowy taryfikator mandatów

Nowy taryfikator mandatów jest związany z nowelizacją Ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Zwiększyła ona limity prędkości na autostradach do 140 km/h i na dwujezdniowych drogach ekspresowych do 120 km/h. Zgodnie z rozporządzeniem jeśli kierowca przekroczy prędkość do 10 km/h zostanie ukarany mandatem w wysokości do 50 zł (i według przyjętego wcześniej rozporządzenia – jednym punktem karnym), co w praktyce oznacza, że możemy dostać mandat i punkty za przekroczenie prędkości już o 1 km/h.

Za przekroczenie prędkości o 11-20 km/h ma dostać mandat w wysokości od 50 do 100 zł (2 punkty karne), o 21-30 km/h od 100 do 200 zł (4 punkty karne), o 31-40 km/h – od 200 do 300 zł mandatu (6 punktów karnych), o 41-50 km/h – od 300 do 400 zł mandatu (8 punktów karnych) i o 51 km/h i więcej – od 400 do 500 zł mandatu (10 punktów karnych).

Nowy taryfikator zwiększa wysokość mandatów za łamanie przepisów związanych z przewozem ludzi. To odpowiedź na wydarzenie z 12 października 2010 r., kiedy w tragicznym wypadku w Nowym Mieście nad Pilicą zginęło 18 osób, jadących przepełnionym i nieprzystosowanym do przewozu takiej liczby ludzi volkswagenem transporterem. Samochód we mgle zderzył się z ciężarowym Volvo.

Za przewóz większej liczby osób niż określona w dowodzie rejestracyjnym lub pojazdem nieprzystosowanym czy nieprzeznaczonym do tego celu, grozić będzie od 100 zł mandatu. Nie została określona przy tym górna granica, co oznacza, że policjant może nałożyć też najwyższy mandat – 500 zł (w starszym taryfikatorze w tym przypadku stosowano widełki od 100 do 300 zł). Założono równocześnie, że najwyższa kara stosowana ma być przy przekroczeniu dozwolonej liczby przewożonych osób o pięć lub więcej.

Posted in Newsy and tagged .