Lider - Prawo Jazdy kat B

Kurs na prawo jazdy kat. B

Kurs na prawo jazdy kat. B może rozpocząć osoba, która ukończyła 17 lat i 9 miesięcy. W przypadku osoby niepełnoletniej powinna uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów. Przed rozpoczęciem kursu należy uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem od lekarza uprawnionego do badań kandydatów na kierowców oraz otrzymać PKK z Wydziału Komunikacji.

Po zakończonym kursie należy zapisać się na egzamin państwowy w WORD Poznań ul. Wilczak 53 tel. 61 829 01 80. Przy zapisie na egzamin potrzebujesz następujące dokumenty:

  • profil kandydata na kierowcę (PKK)
  • dowód opłaty za egzamin 170 zł
  • dowód osobisty lub paszport
Istnieje również możliwość zapisania się na egzamin w WORD przez internet.

Po zdanym egzaminie swoje prawo jazdy odbierzesz:

  • mieszkańcy miasta Poznań – Wydział Komunikacji ul. Gronowa 22a tel. 61 878 40 43
  • mieszkańcy powiatu Poznań – Starostwo Powiatowe ul. Jackowskiego 18 tel. 61 841 06 09
  • mieszkańcy innych miast i powiatów odpowiednio wg miejsca zameldowania
Posted in Newsy and tagged , .