Szkolenie i egzamin na tym samym aucie

szkolenie kierowców

Ustawodawca wprowadził możliwość zdawania egzaminu w WORD na tym samym pojeździe, na którym odbywało się szkolenie praktyczne w Ośrodku Szkolenia Kierowców. W OSK LIDER istnieje możliwość szkolenia praktycznego na Renault Clio IV a następnie podstawienia tego samego auta na egzamin. Dodatkowo na Twoim egzaminie praktycznym będzie uczestniczył Twój instruktor, który udzieli Tobie bezcennego wsparcia. W tym celu osoba szkolona, najpóźniej na 5 dni przed planowanym egzaminem, składa wniosek do WORD o egzamin na pojeździe OSK oraz składa otrzymane od nas oświadczenie OSK LIDER o udostępnieniu naszego pojazdu na egzamin.

Ponieważ nasz ośrodek szkolenia kierowców dysponuje pięcioma pojazdami szkoleniowymi Kia Rio 2017 r. takimi samymi jakie posiada poznański WORD to od dnia 1 stycznia 2018 roku OSK LIDER nie podstawia już na egzamin w WORD swojego pojazdu szkoleniowego.

prawo jazdy poznań

Okres próbny dla nowych kierowców

Już po raz kolejny przesunięto okres próbny dla nowych kierowców, który miał wejść w życie na przestrzeni ostatnich ośmiu lat. Ustawodawca pracuje nad kolejnym terminem wprowadzenia tych zmian. Zmiana ta będzie miała na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności nowych kierowców, którzy otrzymają prawo jazdy po określonym w ustawie terminie. Przedstawiamy więc najważniejsze kryteria jakie powinna spełnić osoba, która po zmianie przepisów otrzyma swoje prawo jazdy.

 • Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B trwa 2 lata i jest liczony od dnia, w którym został jej wydany ten dokument.
 • W okresie próbnym kierowca jest zobowiązany odbyć między 4 a 8 miesiącem licząc od dnia otrzymania prawa jazdy:
a) Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzany za opłatą nie większą niż 100 zł przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego o charakterze teoretycznym trwającym 2 godziny.
b) Praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym przeprowadzany za opłatą nie większą niż 200 zł przez Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy o charakterze ćwiczeń praktycznych trwających 1 godzinę.
 • Przedstawić w Wydziale Komunikacji zaświadczenie o ukończeniu tego kursu i tego szkolenia przed upływem 8 miesiąca od dnia otrzymania prawa jazdy.
 • Kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu.
 • W okresie próbnym przed upływem 8 miesiąca licząc od dnia otrzymania prawa jazdy kierującemu pojazdem zabrania się:
a) przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.
b) kierowania pojazdem nieoznakowanym nalepką z symbolem zielonego liścia.
c) podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B.
d) osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B.
 • Okres próbny może ulec przedłużeniu o kolejne 2 lata jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatem karnym lub prawomocnym wyrokiem sądu.
Lider - Prawo Jazdy kat B

Ośrodek Szkolenia Kierowców Poznań

Witamy Państwa w szkole nauki jazdy. Szkoła nauki jazdy LIDER posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu kierowców na prawo jazdy kat. B. Mało która szkoła nauki jazdy ma tak duże doświadczenie w przygotowywaniu kursantów do przyszłego prowadzenia pojazdów mechanicznych. Z nami egzamin na prawo jazdy zaliczysz pozytywnie w krótkim terminie. Zawsze jesteśmy na bieżąco we wszystkich dziedzinach związanych z kursami nauki jazdy. Mamy najnowsze samochody, których komfort i technologia pozwolą w spokoju i z przyjemnością przygotować się do egzaminu. Zadbamy o to, aby nauka jazdy po poznańskich drogach była przyjemna, ale jednocześnie skuteczna. Przygotowujemy nie tylko do egzaminu, ale także do tego, aby przyszły kierowca jeździł bezpiecznie. Państwa zadowolenie jest naszym sukcesem.

miroslaw_zieba_podpis

jazdy doszkalające poznań

Jazdy doszkalające Poznań

W naszej szkole jazdy istnieje możliwość szkolenia uzupełniającego czyli jazd doszkalających. Od lipca 2017 roku OSK LIDER posiada pięć nowych Kia Rio czyli takich pojazdów jakimi dysponuje poznański WORD. Szkolenie to możesz rozpocząć po zakończonym szkoleniu podstawowym w naszym lub w innym ośrodku szkolenia kierowców. Jeśli posiadasz już ustalony termin egzaminu praktycznego i pragniesz udoskonalić swoje umiejętności w prowadzeniu samochodu, ta oferta skierowana jest właśnie dla Ciebie jako jazdy doszkalające.
Jazdy doszkalające w OSK LIDER to rzetelne podejście naszych instruktorów do Twoich jazd i Twojego szkolenia. Cena jednej godziny jazdy doszkalającej wynosi 85 zł i trwa 60 minut a szkolimy w pakietach po dwie godziny.
W celu umówienia jazd doszkalających prosimy telefonować do naszych instruktorów:

Mirosław tel. 507 427 888
Dagmara tel. 531 663 422
Mateusz tel. 732 895 351
Karolina tel. 608 058 695
Sebastian tel. 533 515 779

Po ustaleniu terminu szkolenia w naszej szkole jazdy uprzejmie prosimy o dokonanie płatności:

 • przelewem bankowym konto Alior 24 2490 0005 0000 4004 6232 7605
 • BLIK-iem przelewem na telefon 607 736 479

oraz okazanie wydrukowanego potwierdzenia przelewu instruktorowi przed rozpoczęciem szkolenia.
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, jazdy doszkalające w OSK LIDER.
Jazdy doszkalające w naszej szkole jazdy to dobra inwestycja w Twoje prawo jazdy.

Kurs Jazdy Poznań

Prawo Jazdy Poznań

OSK Lider – Szkoła Jazdy Poznań prowadzi kursy na prawo jazdy kat B. Wykłady odbywają się w V Liceum Ogólnokształcącym Poznań – Wilda we wtorki i czwartki od godz. 17.00. Przed kursem przeprowadzamy badania lekarskie a w cenie kursu zapewniamy materiały edukacyjne. Praktyczna nauka jazdy odbywa się po ulicach miasta Poznania oraz na oświetlonym placu manewrowym w okolicach WORD Poznań. Przed rozpoczęciem kursu należy uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę.

 

Badania lekarskie na prawo jazdy

 • Przeprowadzamy w okresie jednego tygodnia przed rozpoczęciem kursu.
 • Należy okazać numer PESEL..
 • Koszt badań lekarskich wynosi 200 zł.

Profil Kandydata na Kierowcę

 • Uzyskujemy we właściwym wg miejsca zameldowania wydziale komunikacji.
 • Należy posiadać orzeczenie lekarskie, jedno zdjęcie i ważny dowód tożsamości.
 • Profil uzyskujemy bezpłatnie i od ręki oraz przedstawiamy go w szkole jazdy.
Zapisy na kurs prawa jazdy
 • Zapisy na kurs z Profilem Kandydata na Kierowcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
 • Zapisy we wtorki i czwartki od godz. 17.00 w V Liceum Ogólnokształcącym.
 • Minimalny wiek na kurs prawa jazdy kat B to ukończone 17 lat i 9 miesięcy.
 • Osoby niepełnoletnie powinny uzyskać zgodę rodziców – druk w naszym OSK.
 • Pierwsza wpłata 300 zł, druga wpłata 300 zł, następne raty do zakończenia szkolenia.
V LO w Poznaniu

V Liceum Ogólnokształcące Poznań

Siedziba Szkoły Jazdy LIDER mieści się w V Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu na Wildzie ul. Zmartwychwstańców 10. Przeprowadzamy tam nasze wykłady we wtorki i czwartki w godz. od 17.00 do 19.15. Zajęcia teoretyczne to wykłady z przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania samochodem, zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz zasad przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy. Programowe szkolenie teoretyczne to 30 godzin wykładów po 45 minut.

profil kandydata na kierowcę

Kurs prawa jazdy Poznań

Wybór ośrodka szkolenia kierowców prowadzącego kursy prawa jazdy, w związku na dużą ilością szkół jazdy oferujących takie kursy w Poznaniu, nie należy do łatwego zadania. Zważywszy na fakt, iż na kurs prawa jazdy przystępuje się praktycznie raz w życiu, decyzja musi być dobrze przemyślana. Najlepszym sposobem na znalezienie dobrej szkoły jazdy jest marketing szeptany, czyli przekaz ustny od osób, które ukończyły kurs na prawo jazdy.

Dobra szkoła jazdy dba o swój wizerunek i pragnie aby opinie przekazywane o OSK były jak najlepsze. Jeśli jesteś lub byłeś zadowolony z naszego szkolenia na kursie prawa jazdy kat B możesz wyrazić swoją opinię na naszej fun page.

Szkoła Jazdy Poznań

Prawko Poznań

OSK Lider prowadzi kursy prawa jazdy dla mieszkańców miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Nasze wykłady przeprowadzamy na Wildzie w V Liceum Ogólnokształcącym ul. Zmartwychwstańców 10. Sprawia to dogodny dojazd szczególnie dla mieszkańców dzielnic Wilda, Rataje, Dębiec, Górczyn, Grunwald, Świerczewo i Luboń. Posiadamy oświetlony plac manewrowy na Winogradach w bardzo bliskiej odległości od WORD Poznań, gdzie prowadzimy szkolenie praktyczne.

Szkoła Jazdy Poznań

Nowe przepisy na prawo jazdy

Nowe przepisy na prawo jazdy zaczną obowiązywać od stycznia 2013 roku. Minister Transportu poinformował na konferencji prasowej, że chce, aby nowy system zdawania na prawo jazdy zaczął obowiązywać od stycznia 2013 roku, a nie jak pierwotnie planowano od 11 lutego 2012 r. W związku z tym konieczna będzie nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami. Do końca stycznia nowelizacja trafi do Prezydenta.

Lider - Prawo Jazdy kat B

OSK Lider

OSK Lider w Poznaniu to szkoła jazdy, której celem jest jak najlepsze wyszkolenie przyszłych kierowców. Fachowo i profesjonalnie przeprowadzamy wykłady zgodnie z programem szkolenia. Podczas szkolenia praktycznego zwracamy szczególną uwagę na umiejętność pokonywania skrzyżowań z wykorzystaniem właściwej techniki jazdy. Pragniemy aby każda osoba, która kończy szkolenie w naszym OSK, była właściwie przygotowana do bezpiecznego prowadzenia pojazdu po poznańskich ulicach. W naszej szkole jazdy nie musisz nudzić się na wykładach, ponieważ prowadzimy je interesująco i ciekawie. OSK Lider posiada swoją siedzibę w V Liceum Ogólnokształcącym Poznań – Wilda.