Szkolenie i egzamin na tym samym aucie

szkolenie kierowców

Ustawodawca wprowadził możliwość zdawania egzaminu w WORD na tym samym pojeździe, na którym odbywało się szkolenie praktyczne w Ośrodku Szkolenia Kierowców. W OSK LIDER istnieje możliwość szkolenia praktycznego na Renault Clio IV a następnie podstawienia tego samego auta na egzamin. Dodatkowo na Twoim egzaminie praktycznym będzie uczestniczył Twój instruktor, który udzieli Tobie bezcennego wsparcia. W tym celu osoba szkolona, najpóźniej na 5 dni przed planowanym egzaminem, składa wniosek do WORD o egzamin na pojeździe OSK oraz składa otrzymane od nas oświadczenie OSK LIDER o udostępnieniu naszego pojazdu na egzamin.

Od dnia 1 stycznia 2018 roku OSK LIDER nie podstawia już na egzamin w WORD swojego pojazdu szkoleniowego.