Informacje o kursie prawa jazdy kat. B

jubileusz_v2Zapisy na kurs prawa jazdy kat B

 • 3 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 OSK LIDER rozpoczyna nowy kurs na prawo jazdy kat B. w V Liceum Ogólnokształcącym,  sala 23.
 • 5 lutego 2019 r. o godz. 17.00 OSK LIDER rozpoczyna nowy kurs na prawo jazdy kat B. w V Liceum Ogólnokształcącym,  sala 23.
 • Zapisy na kurs przyjmujemy najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu wraz z Profilem Kandydata na Kierowcę – PKK.
 • Zapisu na kurs można również dokonać poprzez nasz formularz „Zapisy” umieszczony na górze naszej witryny.
Badania lekarskie kierowców
 • 13.12.2018. w godz. od 17.00 do 19.00  w V Liceum Ogólnokształcącym odbędą się badania lekarskie.
 • 18.12.2018. w godz. od 17.00 do 19.00  w V Liceum Ogólnokształcącym odbędą się badania lekarskie.
 • Badania lekarskie na prawo jazdy wykonuje lekarz uprawniony do badań lekarskich kierowców.
 • Na badania lekarskie przychodzimy bez wcześniejszych zapisów.
 • Osoby, które posiadają wadę wzroku prosimy o przygotowanie się do badania okulistycznego z korekcją i bez.
 • Koszt badań lekarskich wynosi 200 zł, (cena urzędowa wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich kierowców).
 • Badania lekarskie można również wykonać poza naszym ośrodkiem szkolenia kierowców przez lekarza uprawnionego do badań lekarskich kierowców.
Osoby niepełnoletnie
 • Kurs na prawo jazdy kat B może rozpocząć osoba, która ma ukończone 17 lat i 9 miesięcy.
 • Osoba niepełnoletnia powinna uzyskać pisemną zgodę rodziców (druk do pobrania poniżej lub w wydziale komunikacji).
Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)
 • Przed zapisem na kurs prawa jazdy kat B należy uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu prosimy o dostarczenie do nas Profilu Kandydata na Kierowcę.
 • W celu uzyskania PKK istnieje konieczność posiadania dokumentu tożsamości (dowód osobisty,  ważny paszport, osoba niepełnoletnia alternatywnie legitymacja szkolna) oraz jedno zdjęcie i orzeczenie lekarskie a także zgoda rodziców dla osób niepełnoletnich.
 • W przypadku braku dowodu osobistego lub braku paszportu złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego uprawnia do uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę.
 • Profil uzyskujemy we właściwym wg miejsca zameldowania Wydziale Komunikacji lub Starostwie Powiatowym po wypełnieniu wniosku (druk do pobrania poniżej lub w Wydziale Komunikacji).
 • Osoby nie zameldowane na terenie Poznania lub Powiatu Poznańskiego mogą również uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę w poznańskim Wydziale Komunikacji po przedłożeniu oświadczenia, że zamieszkują w Poznaniu pod określonym adresem.

Miejsca gdzie uzyskasz Profil Kandydata na Kierowcę w Poznaniu

 • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pokój 113, I piętro
 • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter
 • ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi, parter
 • ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, parter, pokój 23
Szkolenie
 • Szkolenie teoretyczne to 30 godz. wykładów po 45 min. prowadzone na dziesięciu wykładach po 3 godz.
 • Wykłady odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 17.00 – 19.15 w V Liceum Ogólnokształcącym Poznań s.23 na Wildzie.
 • W ramach wykładów szkolenie i ćwiczenia w zakresie zasad udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych prowadzone przez uprawnionego ratownika medycznego.
 • Szkolenie praktyczne to 30 godz. jazd po 60 min. i odbywa się po zakończonym szkoleniu teoretycznym.
 • Szkolenie praktyczne przeprowadzamy od godz. 6.00 do godz. 22.00 w tym również w weekendy.
 • Egzamin wewnętrzny odbywa się po zakończonym szkoleniu teoretycznym i po zakończonym szkoleniu praktycznym.
 • Plac manewrowy w okolicach Winograd i Naramowic blisko poznańskiego WORD.
 • Kurs na prawo jazdy kat. B trwa ok. dwa i pół miesiąca i zależy od dyspozycji osoby szkolonej.
Pomoce edukacyjne
 • Każdy uczestnik w cenie kursu otrzymuje podręcznik kierowcy, CD z nowymi testami na egzamin oraz aplikację z testami na smartfona.
 • Dostęp do platformy edukacyjnej w przypadku kursu przy pomocy e-learningu.
 • Możliwość uczestnictwa instruktora na państwowym egzaminie praktycznym.
Płatności
 • Pierwsza wpłata 400 zł przy zapisie na kurs.
 • Druga wpłata 300 zł do zakończenia wykładów.
 • Następne raty regularnie max do 20-tej godziny szkolenia praktycznego.
 • Wpłat można dokonywać gotówką, przelewem nr konta 24 2490 0005 0000 4004 6232 7605 oraz BLIKiem przelewem na telefon 607 736 479
 • Tytuł przelewu – Imię i Nazwisko opłata za kurs prawa jazdy w OSK LIDER.
Pliki do pobrania