Informacje o kursie prawa jazdy kat. B

jubileusz_v2Zapisy na kurs prawa jazdy kat B

 • Dnia 4 kwietnia 2017 r. we wtorek o godz. 17.00 OSK LIDER rozpoczyna nowy kurs na prawo jazdy kat B.
 • Zapisy na kurs przyjmujemy we wtorki i czwartki od godz. 17.00 w V Liceum Ogólnokształcącym najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu wraz z Profilem Kandydata na Kierowcę – PKK.
 • Następny kurs 9 maja 2017 r.
Badania lekarskie kierowców
 • Dnia 23.03.2017. w godz. od 17.00 do 19.00 oraz dnia 28.03.2017. w godz. od 17.00 do 19.00  w V Liceum Ogólnokształcącym odbędą się badania lekarskie.
 • Badania lekarskie na prawo jazdy wykonuje lekarz uprawniony do badań lekarskich kierowców oraz nie ma konieczności zapisywania się na nie.
 • Osoby, które posiadają wadę wzroku prosimy o przygotowanie się do badania okulistycznego z korekcją i bez.
 • Koszt badań lekarskich wynosi 200 zł, (cena urzędowa wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich kierowców).
 • Badania lekarskie można również wykonać poza naszym ośrodkiem szkolenia kierowców przez lekarza uprawnionego do badań lekarskich kierowców.
Osoby niepełnoletnie
 • Kurs na prawo jazdy kat B może rozpocząć osoba, która ma ukończone 17 lat i 9 miesięcy.
 • Osoba niepełnoletnia powinna uzyskać zgodę rodziców (druk do pobrania poniżej lub w naszym OSK).
Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)
 • Przed zapisem na kurs prawa jazdy kat B należy uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu prosimy o dostarczenie do nas Profilu Kandydata na Kierowcę.
 • W celu uzyskania PKK istnieje konieczność posiadania dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport) oraz jednego zdjęcia i orzeczenia lekarskiego oraz zgody rodziców dla osób niepełnoletnich.
 • W przypadku braku dowodu osobistego lub braku paszportu złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego uprawnia do uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę.
 • Profil uzyskujemy we właściwym wg miejsca zameldowania Wydziale Komunikacji lub Starostwie Powiatowym po wypełnieniu wniosku (druk do pobrania poniżej lub w Wydziale Komunikacji).
 • Osoby nie zameldowane na terenie Poznania lub Powiatu Poznańskiego mogą również uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę w poznańskim Wydziale Komunikacji po przedłożeniu oświadczenia, że zamieszkują w Poznaniu pod określonym adresem.

Miejsca gdzie uzyskasz Profil Kandydata na Kierowcę w Poznaniu

 • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pokój 113, I piętro
 • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter
 • ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi, parter
 • ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, parter, pokój 23
Szkolenie
 • Szkolenie teoretyczne to 30 godz. wykładów po 45 min prowadzone na dziesięciu wykładach po 3 godz.
 • Wykłady odbywają się we wtorki i czwartki w V Liceum Ogólnokształcącym Poznań Wilda w godzinach 17.00 – 19.15.
 • W ramach wykładów szkolenie i ćwiczenia w zakresie zasad udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych prowadzone przez uprawnionego ratownika medycznego.
 • Szkolenie praktyczne to 30 godz. jazd po 60 min i odbywa się po zakończonym szkoleniu teoretycznym.
 • Na szkolenie praktyczne umawiamy się w miejscu dogodnym dla osoby szkolonej.
 • W naszym ośrodku szkolenie praktyczne odbywasz tylko z jednym instruktorem przez cały okres szkolenia.
 • Egzamin wewnętrzny odbywa się po zakończonym szkoleniu teoretycznym i po zakończonym szkoleniu praktycznym.
 • Plac manewrowy w okolicach Winograd i Naramowic blisko poznańskiego WORD.
 • Kurs na prawo jazdy kat. B trwa ok. dwóch miesięcy.
Pomoce edukacyjne
 • Każdy uczestnik w cenie kursu otrzymuje podręcznik kierowcy oraz CD z nowymi testami na egzamin.
 • Dostęp do platformy edukacyjnej w przypadku kursu przy pomocy e-learningu.
 • Możliwość uczestnictwa instruktora na państwowym egzaminie praktycznym.
 • Możliwość podstawienia auta Renault Clio IV na egzamin praktyczny.
Płatności
 • Pierwsza wpłata 400 zł przy zapisie na kurs.
 • Druga wpłata 300 zł do zakończenia wykładów.
 • Następne raty do zakończenia kursu.
 • Wpłat można dokonywać gotówką lub przelewem (nr konta na stronie kontakt).
 • Tytuł przelewu – opłata za kurs prawa jazdy w OSK LIDER.
Pliki do pobrania