jazdy doszkalające poznań

Jazdy doszkalające Poznań

W naszej szkole jazdy istnieje możliwość szkolenia uzupełniającego czyli jazd doszkalających. Od lipca 2017 roku OSK LIDER posiada pięć nowych Kia Rio czyli takich pojazdów jakimi dysponuje poznański WORD. Szkolenie to możesz rozpocząć po zakończonym szkoleniu podstawowym w naszym lub w innym ośrodku szkolenia kierowców. Jeśli posiadasz już ustalony termin egzaminu praktycznego i pragniesz udoskonalić swoje umiejętności w prowadzeniu samochodu, ta oferta skierowana jest właśnie dla Ciebie jako jazdy doszkalające.
Jazdy doszkalające w OSK LIDER to rzetelne podejście naszych instruktorów do Twoich jazd i Twojego szkolenia. Cena jednej godziny jazdy doszkalającej wynosi 95 zł (110 zł w języku angielskim lub niemieckim) i trwa 60 minut a szkolimy w pakietach po dwie godziny.
W celu umówienia jazd doszkalających prosimy telefonować do naszych instruktorów:

Mirosław tel. 507 427 888
Dagmara tel. 531 663 422
Mateusz tel. 732 895 351
Karolina tel. 608 058 695
Sebastian tel. 533 515 779

Po ustaleniu terminu szkolenia w naszej szkole jazdy uprzejmie prosimy o dokonanie płatności:

  • przelewem bankowym konto Alior 24 2490 0005 0000 4004 6232 7605
  • BLIK-iem przelewem na telefon 607 736 479

oraz okazanie wydrukowanego potwierdzenia przelewu instruktorowi przed rozpoczęciem szkolenia.

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, jazdy doszkalające w OSK LIDER.
Jazdy doszkalające w naszej szkole jazdy to dobra inwestycja w Twoje prawo jazdy.

Promocje OSK LIDER Szkoła Jazdy Poznań

Nauka jazdy Poznań

Nauka jazdy w naszym OSK przeprowadzana jest na oświetlonym placu manewrowym w dzielnicy Winogrady oraz na ulicach miasta Poznania w szczególności z uwzględnieniem tras egzaminacyjnych znajdujących się na Winogradach w okolicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Szkolenie praktyczne przeprowadzamy zgodnie z programem szkolenia oraz z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

prawo jady poznań

Nauka jazdy w praktyce

Pojazd “nauka jazdy” oznacza się tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą “L” umieszczoną na pojeździe. W warunkach niedostatecznej widoczności tablica umieszczona na pojeździe powinna być oświetlona. Podczas kierowania pojazdem “nauka jazdy” przez osobę inną niż osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem tablica powinna być zasłonięta lub złożona.

Kierujący pojazdem, przejeżdżając obok pojazdu “nauka jazdy” lub jadąc za nim jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Kierującym może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z warunków:

  • posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem
  • odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem instruktora
  • zdaje egzamin państwowy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem egzaminatora

Ustawa – Prawo o ruchu drogowym.

Błędy:

  • brak oświetlenia tablicy “L” umieszczonej na pojeździe w warunkach niedostatecznej widoczności
  • nie zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejeżdżania obok pojazdu “nauka jazdy” lub jadąc za nim
  • nie złożenie lub nie zasłonięcie tablicy “L” gdy tym pojazdem porusza się osoba inna niż osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem
  • złożenie lub zasłonięcie tablicy “L” gdy tym pojazdem odbywa szkolenie osoba posiadająca wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem lecz nie posiadająca wymaganych umiejętności do kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę