nowy kurs na prawo jazdy

Nowy kurs na prawo jazdy kat B

Prowadzimy ciągły nabór na kurs e-learning. Wykłady są wstrzymane do odwołania. W sprawie badań lekarskich prosimy o bezpośredni kontakt z naszą lekarką tel. 601 839 407. 

Kurs stacjonarny/podstawowy w OSK LIDER rozpoczynamy cyklicznie co pięć tygodni. A najbliższe kursy na prawo jazdy kat B w naszym ośrodku szkolenie kierowców przedstawiają się następująco: 

1. Dnia 31 marca 2020 r. godz. 17.00 w V LO, ul. Zmartwychwstańców 10, sala 23, wykłady wtorki i czwartki w godz. 17.00 – 19.15.
2. Dnia 5 maja 2020 r. godz. 17.00 w V LO, ul. Zmartwychwstańców 10, sala 23, wykłady wtorki i czwartki w godz. 17.00 – 19.15.

W cenie kursu zapewniamy nowy pakiet materiałów edukacyjnych wraz z zestawem pytań na płycie CD wprowadzony zmianą zasad przeprowadzania egzaminu teoretycznego wewnętrznego w Ośrodkach Szkolenia Kierowców i egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Poznaniu.

Na kurs prawa jazdy można zapisać się również za pomocą formularza “Zapisy” umieszczonego na górze naszej witryny.

Terminy badań lekarskich na prawo jazdy kat B

1. Dnia 19 marca 2020 r. w godz. od 17.00 do 19.00 w V LO
2. Dnia 24 marca 2020 r. w godz. od 17.00 do 19.00 w V LO

Dla naszych kursantów, którzy nie posiadają badań lekarskich zapewniamy ich wykonanie przed rozpoczęciem kursu.

Osoby, które posiadają wadę wzroku prosimy o przygotowanie się do badania okulistycznego z korekcją i bez.

Okres od przeprowadzenia badań lekarskich do rozpoczęcia kursu jest czasem niezbędnym do wykonania wszystkich niezbędnych formalności w celu uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

Na nasze badania lekarskie lekarz przyjmuje bez wcześniejszych zapisów.

W przypadku gdy nie możesz skorzystać z terminów naszych badań lekarskich podajemy bezpośredni kontakt do naszej lekarki, u której możesz  umówić się osobiście na badania lekarskie:

  • dr Elżbieta Stajnmec-Sobczak tel. 601 839 407.
Profil Kandydata na Kierowcę
  • Profil ten uzyskujemy we właściwym dla miejsca zameldowania wydziale komunikacji urzędu miasta lub w starostwie powiatowym, czyli w miejscu w którym po zdanym egzaminie odbierzemy swoje prawo jazdy.
  • Osoby nie zameldowane w Poznaniu lub Powiecie Poznańskim Profil Kandydata na Kierowcę mogą uzyskać w poznańskim Wydziale Komunikacji po złożeniu oświadczenia, że zamieszkują w Poznaniu pod określonym adresem.
  • Osoba niepełnoletnia może rozpocząć kurs na prawo jazdy kat B jeśli posiada ukończone 17 lat i 9 miesięcy oraz posiada zgodę rodziców lub opiekunów.