Kurs prawa jazdy w języku niemieckim

OSK LIDER Poznań organizuje kursy na prawo jazdy w języku niemieckim. Zamiast wykładów teorię odbędziesz za pomocą e-learningu oraz otrzymasz dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej w języku niemieckim. Po zakończonym e-learningu musisz odbyć dwa zajęcia z ratownikiem medycznym na sali wykładowej z udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych, które odbywają się z cała grupą lecz w języku polskim. Następnie przystąpisz do szkolenia praktycznego z instruktorem w języku niemieckim. W cenie kursu otrzymasz materiały edukacyjne w postaci podręcznika dla kierowcy kat. B wraz z płytą CD z aktualnymi testami w języku niemieckim. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu czyli miejsce gdzie przystąpisz do egzaminu państwowego również przeprowadza egzaminy w języku niemieckim. Jeżeli wybierzesz tę formę kursu na prawo jazdy możesz dokonać zapisu na kurs na naszej witrynie w zakładce “zapisy online” wybierając kurs w języku niemieckim.
Dostęp do szkolenia zostanie Państwu udostępniony i przesłany na mejla po zaksięgowaniu kwoty minimum pierwszej raty lub całości opłaty za kurs na naszym koncie: BLIK-iem przelewem na telefon 607 736 479 lub przelewem nr konta Alior: 24 2490 0005 0000 4004 6232 7605.
Cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej w celu uzyskania numeru PKK dodatkowo musi posiadać kartę pobytu stałego lub czasowego w Polsce natomiast obywatel Unii Europejskiej musi wykazać, że mieszka, pracuje lub studiuje w Polsce. Informacji w tej sprawie udziela Urząd Miasta Poznania pod numerem tel.  61 646 33 44.

Kurs prawa jazdy w języku angielskim

OSK LIDER Poznań organizuje kursy na prawo jazdy w języku angielskim. Zamiast wykładów teorię odbędziesz za pomocą e-learningu oraz otrzymasz dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej w języku angielskim. Po zakończonym e-learningu musisz odbyć dwa zajęcia z ratownikiem medycznym na sali wykładowej z udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych, które odbywają się z cała grupą lecz w języku polskim. Następnie przystąpisz do szkolenia praktycznego z instruktorem w języku angielskim. W cenie kursu na drugich zajęciach z ratownikiem medycznym otrzymasz materiały edukacyjne w postaci podręcznika dla kierowcy kat. B wraz z płytą CD z aktualnymi testami w języku angielskim. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu czyli miejsce gdzie przystąpisz do egzaminu państwowego również przeprowadza egzaminy w języku angielskim. Jeżeli wybierzesz tę formę kursu na prawo jazdy możesz dokonać zapisu na kurs na naszej witrynie w zakładce “zapisy online” wybierając kurs w języku angielskim.
Dostęp do szkolenia zostanie Państwu udostępniony i przesłany na mejla po zaksięgowaniu kwoty minimum pierwszej raty lub całości opłaty za kurs na naszym koncie: BLIK-iem przelewem na telefon 607 736 479 lub przelewem nr konta Alior: 24 2490 0005 0000 4004 6232 7605.
Cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej w celu uzyskania numeru PKK dodatkowo musi posiadać kartę pobytu stałego lub czasowego w Polsce natomiast obywatel Unii Europejskiej musi wykazać, że mieszka, pracuje lub studiuje w Polsce. Informacji w tej sprawie udziela Urząd Miasta Poznania pod numerem tel.  61 646 33 44.

korytarz życia i jazda na suwak

Korytarz życia i jazda na suwak

Celem poprawy bezpieczeństwa na drogach 6 grudnia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym o tzw. korytarzu życia i jeździe na suwak. Poniżej przytaczamy nowo wprowadzone i uzupełnione przepisy.

Korytarz życia

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

Natomiast w warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu:

1. Na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu.

2. Na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

Ponadto kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany zabrania się korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w sposób a kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego.

Jazda na suwak

Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony za wyjątkiem:

1. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy.

2. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy dwoma pasami ruchu z powodu przeszkód na tych pasach ruchu lub ich zanikania, jeżeli pomiędzy tymi pasami ruchu znajduje się jeden pas ruchu, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasów ruchu umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z lewej strony.

OSK Poznań

Eksternistyczny kurs na prawo jazdy

Eksternistyczny kurs na prawo jazdy polega na samodzielnym przygotowaniu się do państwowego egzaminu teoretycznego za pomocą ogólnie dostępnych materiałów. Można je nabyć w formie dostępu do testów na różnych portalach internetowych. Kurs eksternistyczny na prawo jazdy możesz rozpocząć w dowolnym czasie i terminie nie czekając na konkretny termin rozpoczęcia kursu podstawowego / stacjonarnego. Nabór na ten kurs prowadzimy w sposób ciągły.

Procedura i kolejność szkolenia w formie kursu eksternistycznego jest następująca:

 • Badania lekarskie
 • Profil Kandydata na Kierowcę
 • Egzamin teoretyczny w WORD
 • Szkolenie praktyczne 30 godz.
 • Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy 2 razy po 2 godz.
 • Egzamin wewnętrzny praktyczny
 • Egzamin państwowy praktyczny

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy możesz odbyć przed szkoleniem praktycznym, w jego trakcie lub po jego zakończeniu, jednak najpóźniej przed egzaminem wewnętrznym praktycznym.
Najbliższe obowiązkowe zajęcia z pierwszej pomocy dla kursu eksternistycznego:

 • Szkoła Muzyczna, sala 102, ul. Solna 12, dnia 19.10.2021. oraz 21.10.2021.  w godz. 17.30 – 19.30

Po zapisaniu się na kurs eksternistyczny za pomocą naszego formularza “Zapisy online” oraz po zdaniu egzaminu teoretycznego w WORD skontaktujemy się z Tobą telefonicznie i zostaniesz umówiony na pierwsze szkolenie praktyczne. Po zapisie na kurs prosimy o dokonanie przelewu zgodnie z wybraną formą płatności jednorazowo lub na raty.

WAŻNE!

 • Kurs eksternistyczny możesz rozpocząć w dowolnym terminie
 • Najpierw musisz zdać teoretyczny egzamin państwowy w WORD
 • Po zdanym egzaminie teoretycznym w WORD zapisz się on-line na kurs w OSK LIDER
 • Dodatkowo musisz odbyć dwa zajęcia po dwie godziny z ratownikiem medycznym