nowy kurs na prawo jazdy

Nowy kurs na prawo jazdy kat B

Najbliższe kursy na prawo jazdy kat B w OSK LIDER

1. Dnia 3 stycznia 2019 r. godz. 17.00 w V LO, ul. Zmartwychwstańców 10, sala 23, wykłady wtorki i czwartki w godz. 17.00 – 19.15.
2. Dnia 5 lutego 2019 r. godz. 17.00 w V LO, ul. Zmartwychwstańców 10, sala 23, wykłady wtorki i czwartki w godz. 17.00 – 19.15.

W cenie kursu zapewniamy nowy pakiet materiałów edukacyjnych wraz z zestawem pytań na płycie CD wprowadzony zmianą zasad przeprowadzania egzaminu teoretycznego wewnętrznego w Ośrodkach Szkolenia Kierowców i egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Poznaniu.

Na kurs prawa jazdy można zapisać się również za pomocą formularza „Zapisy” umieszczonego na górze naszej witryny.

Terminy badań lekarskich na prawo jazdy kat B

1. Dnia 13 grudnia 2018 r. w godz. od 17.00 do 19.00 w V LO
2. Dnia 18 grudnia 2018 r. w godz. od 17.00 do 19.00 w V LO

  • Dla naszych kursantów, którzy nie posiadają badań lekarskich zapewniamy ich wykonanie przed rozpoczęciem kursu.
  • Osoby, które posiadają wadę wzroku prosimy o przygotowanie się do badania okulistycznego z korekcją i bez.
  • Okres od przeprowadzenia badań lekarskich do rozpoczęcia kursu jest czasem niezbędnym do wykonania wszystkich niezbędnych formalności w celu uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).
  • Na nasze badania lekarskie lekarz przyjmuje bez wcześniejszych zapisów.
Profil Kandydata na Kierowcę
  • Profil ten uzyskujemy we właściwym dla miejsca zameldowania wydziale komunikacji urzędu miasta lub w starostwie powiatowym, czyli w miejscu w którym po zdanym egzaminie odbierzemy swoje prawo jazdy.
  • Osoby nie zameldowane w Poznaniu lub Powiecie Poznańskim Profil Kandydata na Kierowcę mogą uzyskać w poznańskim Wydziale Komunikacji po złożeniu oświadczenia, że zamieszkują w Poznaniu pod określonym adresem.
  • Osoba niepełnoletnia może rozpocząć kurs na prawo jazdy kat B jeśli posiada ukończone 17 lat i 9 miesięcy oraz posiada zgodę rodziców lub opiekunów.