nowy kurs na prawo jazdy

Nowy kurs na prawo jazdy kat B

Najbliższe kursy na prawo jazdy kat B w OSK LIDER

1. Dnia 26 września 2017 r. godz. 17.00 w V LO, ul. Zmartwychwstańców 10, sala 23, wykłady wtorki i czwartki w godz. 17.00 – 19.15.
2. Dnia 16 października 2017 r. godz. 17.00 w POSM, ul. Solna 12, sala 101, wykłady poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 19.15.

W cenie kursu zapewniamy nowy pakiet materiałów edukacyjnych wraz z zestawem pytań na płycie CD wprowadzony zmianą zasad przeprowadzania egzaminu teoretycznego wewnętrznego w Ośrodkach Szkolenia Kierowców i egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Poznaniu.

Na kurs prawa jazdy można zapisać się również za pomocą formularza „Zapisy” umieszczonego na górze naszej witryny.

Terminy badań lekarskich na prawo jazdy kat B

1. Dnia 19 września 2017 r. oraz 21 września w godz. od 17.00 do 19.00 w V LO
2. Dnia 9 października 2017 r. w godz. od 17.00 do 19.00 w POSM

 • Dla naszych kursantów, którzy nie posiadają badań lekarskich zapewniamy ich wykonanie przed rozpoczęciem kursu.
 • Osoby, które posiadają wadę wzroku prosimy o przygotowanie się do badania okulistycznego z korekcją i bez.
 • Okres od przeprowadzenia badań lekarskich do rozpoczęcia kursu jest czasem niezbędnym do wykonania wszystkich niezbędnych formalności w celu uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).
 • Na nasze badania lekarskie lekarz przyjmuje bez wcześniejszych zapisów.
Profil Kandydata na Kierowcę
 • Profil ten uzyskujemy we właściwym dla miejsca zameldowania wydziale komunikacji urzędu miasta lub w starostwie powiatowym, czyli w miejscu w którym po zdanym egzaminie odbierzemy swoje prawo jazdy.
 • Osoby nie zameldowane w Poznaniu lub Powiecie Poznańskim Profil Kandydata na Kierowcę mogą uzyskać w poznańskim Wydziale Komunikacji po złożeniu oświadczenia, że zamieszkują w Poznaniu pod określonym adresem.
 • Osoba niepełnoletnia może rozpocząć kurs na prawo jazdy kat B jeśli posiada ukończone 17 lat i 9 miesięcy oraz posiada zgodę rodziców lub opiekunów.
Badania lekarskie

Badania lekarskie na prawo jazdy kat B

Ośrodek Szkolenia Kierowców LIDER wykonuje badania lekarskie dla swoich kursantów. Najbliższy termin badań lekarskich to:

1. Dnia 19 oraz 21 września w godz. 17.00 do 19.00, V LO, ul. Zmartwychwstańców 10
2. Dnia 9 października 2017 r. w godz. 17.00 do 19.00, POSM, ul. Solna 12

Badania lekarskie przeprowadza lekarz uprawniony do badań lekarskich kierowców. Na badaniach lekarskich prosimy o okazanie dokumentu tożsamości. Osoby, które posiadają wadę wzroku prosimy również o przygotowanie się do badania okulistycznego z korekcją i bez. Po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia lekarskiego należy udać się do Wydziału Komunikacji i uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę.

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców wprowadzona została urzędowa opłata za badania lekarskie kierowców w kwocie 200 zł.

Na nasze badania lekarskie lekarz przyjmuje bez wcześniejszych zapisów.

Badania można również wykonać przez inny podmiot uprawniony do badań lekarskich kierowców.

OSK Poznań

PKK – Profil Kandydata na Kierowcę

PKK czyli Profil Kandydata na Kierowcę należy uzyskać przed zapisem na kurs prawa jazdy kat. B. Przed profilem należy wykonać badania lekarskie oraz wyrobić jedno zdjęcie do prawa jazdy. Profil ten należy uzyskać zarówno na kurs stacjonarny oraz na kurs e-learning. Szkoła Jazdy LIDER wykonuje badania lekarskie dla swoich kursantów. Z wyrobionym Profilem Kandydata na Kierowcę możemy rozpocząć kurs prawa jazdy w Ośrodku Szkolenia Kierowców. Po zakończonym kursie PKK będzie również niezbędny do zapisania się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Poznaniu.

Szkoła Jazdy LIDER znajduje się na ulicy Zmartwychwstańców 10, na poznańskiej Wildzie. Ośrodek Szkolenia Kierowców LIDER znajduje się w V Liceum ogólnokształcącym. Mapa i dojazd na stronie kontakt.

Profil Kandydata na Kierowcę

osk-lider-photo002Profil Kandydata na Kierowcę od dnia 19 stycznia 2013 roku jest niezbędnym elementem w procedurze zapisu na kurs prawa jazdy kat B. Profil ten można uzyskać bezpłatnie i od ręki we właściwym wg miejsca zameldowania Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwie Powiatowym. W celu uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę należy posiadać:

 • pozytywny wynik orzeczenia lekarskiego wykonany przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
 • ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport) względnie potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego wydane przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta
 • jedno kolorowe zdjęcie
 • wniosek o wydanie prawa jazdy

Osoby posiadające zameldowanie w mieście Poznań Profil Kandydata na Kierowcę uzyskują w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, natomiast osoby zameldowane na terenie Powiatu Poznańskiego Profil Kandydata na Kierowcę uzyskują w Starostwie Powiatowym ul. Jackowskiego 18. Osoby nie zameldowane w Poznaniu lub w Powiecie Poznańskim mogą również uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę w poznańskim Wydziale Komunikacji po przedłożeniu oświadczenia, że zamieszkują w Poznaniu pod określonym adresem.

prawo jazdy przez e-learning

Kurs na prawo jazdy przez e-learning

Teoria e-learning to sposób na zaliczenie wykładów przy pomocy platformy edukacyjnej bez wychodzenia z domu. Oferta ta skierowana jest dla osób, które nie posiadają zbyt wiele czasu żeby uczęszczać na wykłady a także gdy terminy i godziny przeprowadzania naszych wykładów nie są dogodne dla Ciebie. Na swój e-mail otrzymasz link oraz login i hasło do specjalnej platformy e-learning gdzie przy własnym komputerze i w dowolnym czasie będziesz realizował program szkolenia teoretycznego. Ponadto otrzymasz najlepszy na rynku podręcznik dla kandydatów na kierowców oraz CD z nowymi testami egzaminacyjnymi. Kurs e-learning można rozpocząć w dowolnym czasie i dowolnym terminie więc na to szkolenie prowadzimy nabór ciągły.

 • Ustawodawca określił zasady i kolejność szkolenia za pomocą e-learningu, które przedstawiają się następująco:

1. Szkolenie e-learning wykonywane w dowolnym czasie i dowolnym miejscu przy pomocy własnego komputera, które należy ukończyć najpóźniej na jeden dzień przed szkoleniem teoretycznym stacjonarnym z udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych..

2. Szkolenie teoretyczne stacjonarne a na nim szkolenie z zakresu udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych, na którym otrzymasz materiały edukacyjne. Najbliższe obowiązkowe zajęcia z ratownikiem medycznym:

 • V Liceum Ogólnokształcące sala 23, dnia 3.10.2017. oraz 5.10.2017.  od godz. 17.00 do 19.00.
 • Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna sala 101, dnia 25.10.2017. oraz 30.10.2017. od godz. 17.00 do 19.00.

3. Szkolenie praktyczne.

4. Egzamin wewnętrzny.

 • Warunkiem przystąpienia do szkolenia z udzielania pierwszej pomocy a w dalszej kolejności do szkolenia praktycznego jest ukończenie szkolenia e-learning.
 • Przed rozpoczęciem szkolenia e-learning również należy wykonać badania lekarskie oraz w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Poznania uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę a następnie przekazać profil (PKK) wraz z numerem PESEL do Ośrodka Szkolenia Kierowców.
 • Zapisu na kurs można dokonać poprzez formularz zapisu, który znajduje się na naszej stronie powyżej. Zaznaczamy wówczas, że szkolenie dotyczy formy e-learning. Po zapisaniu się na kurs e-learning prosimy o dokonanie przelewu zgodnie z wybraną formą wpłat, ratalną lub jednorazową. Numer konta na stronie „kontakt”. Dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej przesyłamy na Twój adres e-mail i uruchomiamy w następny dzień roboczy po zgłoszeniu.
prawo jazdy poznań

Okres próbny dla nowych kierowców od 2018 r.

Dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniono rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o prawo jazdy. W wyniku tej zmiany kolejny raz przesunięto okres próbny dla nowych kierowców, który wejdzie w życie z dniem 4 czerwca 2018 r. Decydującą datą nie jest data zdanego egzaminu lecz data wydania dokumentu, która znajduje się na odwrocie prawa jazdy. Zmiana ta nie dotyczy procesu szkolenia w Ośrodkach Szkolenia Kierowców ani egzaminowania w WORD, natomiast ma na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności nowych kierowców, którzy otrzymają prawo jazdy po tym terminie. Przedstawiamy więc najważniejsze kryteria jakie powinna spełnić osoba, która po dniu 4 czerwca 2018 roku otrzyma swoje prawo jazdy.

 • Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B trwa 2 lata i jest liczony od dnia, w którym został jej wydany ten dokument.
 • W okresie próbnym kierowca jest zobowiązany odbyć między 4 a 8 miesiącem licząc od dnia otrzymania prawa jazdy:
a) Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzany za opłatą nie większą niż 100 zł przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego o charakterze teoretycznym trwającym 2 godziny.
b) Praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym przeprowadzany za opłatą nie większą niż 200 zł przez Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy o charakterze ćwiczeń praktycznych trwających 1 godzinę.
 • Przedstawić w Wydziale Komunikacji zaświadczenie o ukończeniu tego kursu i tego szkolenia przed upływem 8 miesiąca od dnia otrzymania prawa jazdy.
 • Kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu.
 • W okresie próbnym przed upływem 8 miesiąca licząc od dnia otrzymania prawa jazdy kierującemu pojazdem zabrania się:
a) przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.
b) kierowania pojazdem nieoznakowanym nalepką z symbolem zielonego liścia.
c) podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B.
d) osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B.
 • Okres próbny może ulec przedłużeniu o kolejne 2 lata jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatem karnym lub prawomocnym wyrokiem sądu.
jazdy doszkalające

Jazdy doszkalające

W naszej szkole jazdy istnieje możliwość szkolenia uzupełniającego czyli jazd doszkalających. Możesz to zrobić po zakończonym szkoleniu podstawowym w naszym lub w innym ośrodku szkolenia kierowców. Jeśli posiadasz już ustalony termin egzaminu praktycznego i pragniesz udoskonalić swoje umiejętności w prowadzeniu samochodu, ta oferta skierowana jest dla Ciebie. Cena jednej godziny jazdy doszkalającej wynosi 55 zł i trwa 60 minut.

Nauka jazdy Poznań

Prawo Jazdy Poznań

OSK Lider – Szkoła Jazdy Poznań prowadzi kursy na prawo jazdy kat B. Wykłady odbywają się w V Liceum Ogólnokształcącym Poznań – Wilda we wtorki i czwartki od godz. 17.00. Przed kursem przeprowadzamy badania lekarskie a w cenie kursu zapewniamy materiały edukacyjne. Praktyczna nauka jazdy odbywa się po ulicach miasta Poznania oraz na oświetlonym placu manewrowym w okolicach WORD Poznań. Przed rozpoczęciem kursu należy uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę.

 

Badania lekarskie na prawo jazdy

 • Przeprowadzamy w okresie jednego tygodnia przed rozpoczęciem kursu.
 • Należy okazać numer PESEL..
 • Koszt badań lekarskich wynosi 200 zł.

Profil Kandydata na Kierowcę

 • Uzyskujemy we właściwym wg miejsca zameldowania wydziale komunikacji.
 • Należy posiadać orzeczenie lekarskie, jedno zdjęcie i ważny dowód tożsamości.
 • Profil uzyskujemy bezpłatnie i od ręki oraz przedstawiamy go w szkole jazdy.
Zapisy na kurs prawa jazdy
 • Zapisy na kurs z Profilem Kandydata na Kierowcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
 • Zapisy we wtorki i czwartki od godz. 17.00 w V Liceum Ogólnokształcącym.
 • Minimalny wiek na kurs prawa jazdy kat B to ukończone 17 lat i 9 miesięcy.
 • Osoby niepełnoletnie powinny uzyskać zgodę rodziców – druk w naszym OSK.
 • Pierwsza wpłata 300 zł, druga wpłata 300 zł, następne raty do zakończenia szkolenia.
V LO w Poznaniu

V Liceum Ogólnokształcące Poznań

Siedziba Szkoły Jazdy LIDER mieści się w V Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu na Wildzie ul. Zmartwychwstańców 10. Przeprowadzamy tam nasze wykłady we wtorki i czwartki w godz. od 17.00 do 19.15. Zajęcia teoretyczne to wykłady z przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania samochodem, zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz zasad przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy. Programowe szkolenie teoretyczne to 30 godzin wykładów po 45 minut.

Kurs prawa jazdy Poznań

Wybór ośrodka szkolenia kierowców prowadzącego kursy prawa jazdy, w związku na dużą ilością szkół jazdy oferujących takie kursy w Poznaniu, nie należy do łatwego zadania. Zważywszy na fakt, iż na kurs prawa jazdy przystępuje się praktycznie raz w życiu, decyzja musi być dobrze przemyślana. Najlepszym sposobem na znalezienie dobrej szkoły jazdy jest marketing szeptany, czyli przekaz ustny od osób, które ukończyły kurs na prawo jazdy.

Dobra szkoła jazdy dba o swój wizerunek i pragnie aby opinie przekazywane o OSK były jak najlepsze. Jeśli jesteś lub byłeś zadowolony z naszego szkolenia na kursie prawa jazdy kat B możesz wyrazić swoją opinię na naszej fun page.