Badania lekarskie na prawo jazdy kat B

Badania lekarskie

Ośrodek Szkolenia Kierowców LIDER wykonuje badania lekarskie dla swoich kursantów. Najbliższy termin badań lekarskich to 23 marca 2017 r. w godz. od 17.00 do 19.00 oraz 28 marca 2017 r. w godz. od 17.00 do 19.00. Badania te będą przeprowadzone dla osób, które rozpoczną kurs 4 kwietnia 2017 r. Badania lekarskie odbywają się w V Liceum Ogólnokształcącym i przeprowadza lekarz uprawniony do badań lekarskich kierowców. Na badaniach lekarskich prosimy o okazanie dokumentu tożsamości. Osoby, które posiadają wadę wzroku prosimy o przygotowanie się do badania okulistycznego z korekcją i bez. Po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia lekarskiego należy udać się do Wydziału Komunikacji i uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę.

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców wprowadzona została urzędowa opłata za badania lekarskie kierowców w kwocie 200 zł.

Na nasze badania lekarskie lekarz przyjmuje bez wcześniejszych zapisów.

Badania można również wykonać przez inny podmiot uprawniony do badań lekarskich kierowców.

Posted in HomeTop, Newsy and tagged , , .